Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

Arhiv:Događanja

Obiteljski dan u župi Nova Bila na temu: „Može li moja obitelj biti sretnija?“

U nedjelju 30.6.2019. godine u župi Duha Svetoga u Novoj Biloj upriličen je Dan obitelji samostanskog područja Guča Gora. Obiteljski susret realiziran je u zajedničkoj organizaciji Franjevačkog svjetovnog reda (FSR) Nova Bila, Frame Nova Bila, Centra za savjetovanje i Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Cilj susreta bio je promicati vrijednosti kršćanskog braka i obitelji u društvu, jačati zajedništvo u župnoj zajednici, te očuvati kršćanski identitet.

            Susret je započeo svečanim misnim slavljem u 11.00 sati kojeg je predvodio fra Pero Vrebac duhovni asistent  FSR-a, a nastavljen je zajedničkim obiteljskim ručkom i prigodnim predavanjima i radionicama. Uvodno predavanje, iz teološko-biblijske perspektive, o kršćanskom braku održao je fra Pero Vrebac s posebnim osvrtom na knjigu Postanka (2,24) i evanđelje po Mateju (19,3-6). U svom izlaganju fra Pero je protumačio biblijsku poruku navedenih tekstova, objasnivši što znači „ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu“, te kako i na koju način živjeti bračnu vjernost.

Potom je uslijedilo predavanje dr. sc. Sande D. Smoljo koja je objasnila psihološke prepreke i dinamizme koji opstruiraju i naraušavaju obiteljski i partnerski sklad. Emocije koje nisu integrirane s vrijednostima kršćanskog braka, poteškoće u rješavanju konflikata, destruktivna komunikacija, niska tolerancija na stresne događaje, samo su neki od čimbenika, koji, ukoliko postanu kronični narušavaju bračno i obiteljsko zajedništvo, istakla je dr. Smoljo. Nakon pauze, u drugom predavanju dr. Smoljo govorila je o izazovima očinstva danas, s posebnim naglaskom na krizu figure oca u vremenu postmoderne.

Nakon predavanja upriličena je radionica na temu „Kako poboljšati bračnu komunikaciju“? Susret je završen plodnom diskusijom, u kojoj su sudiuonici postavljali pitanja predavačima, a u tijeku dijeljenja iskustava razgovaralo se o potrebi nastavka ovakovih edukacijsko-formacijskih seminara.

Na kraju, sudionici su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku naučiti nešto novo što mogu koristiti za izgradnju bračnog i obiteljskog zajedništva.

Franjevački svjetovni red zahvaljuje predavačima i  Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih „Ivan Pavao 2“ koji je donacijom novčanih sredstava omogučio organizaciju ovog događaja.

                                                                                                          FSR/OFS Nova Bila  

Stručni seminar za roditelje/staratelje djece do 5 godina

U organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske započeo je novi ciklus stručnih seminara za roditelje/staratelje djece predškolskog uzrasta.

Prvi, ovogodišnji seminar za Usorski i Žepački dekanat, upriličen je u subotu, 22. lipnja 2019. godine u župi sv. Ante Padovanskog u Žepču, u suradnji sa žepačkim dekanom i domaćinom, vlč. Predragom Stojčevićem.

Seminar je namijenjen roditeljima i/ili starateljima djece do pete godine života, i za bračne partnere koji se spremaju postati roditelji.

Tema seminara bila je "Mogu li biti bolji roditelj?", a među sudionicima su bili roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta, kao i odgojiteljice uposlene u župnom vrtiću. Uz roditelje, u programu su sudjelovali župnik vlč. Stojčević i kapelan vlč. David Trujillo.

Predavanja i radionicu održao je stručni tim Ureda: dr. sc. Sanda D. Smoljo (psihologinja i psihoterapeutkinja) i Emanuela Buzuk, (pedagoginja).

Seminar je započeo radionicom u okviru koje su se sudionici upoznali i predstavili uz  metodu fotogovora. Na vrlo lijep i osoban način sudionici su sami potakli određene roditeljske tematike, dali osobni osvrt na bračnu i roditeljsku ulogu, te dijenjem iskustava na temu roditeljstva dali svojevrstan uvod u prvo predavanje koje je održala dr. Smoljo.

Dr. Smoljo govorila je o važnosti komunikacije u braku, s posebnim naglaskom kako i na koji način bračna komunikacija ima utjecaj na dijete, odnosno kako loša komunikacija u bračnom odnosu ima svoje reperkusije na odgojnu dinamiku. Potom je uslijedio prikaz razvojnih stadija do 5 godine života, uz određene naznake kritičnih i optimalnih ključnih točki u razvoju psihosocijalnih i motoričkih sposobnosti. U drugom dijelu predavanja sudionici su imali priliku čuti o važnosti privrženosti između majke i djeteta, te o različitim vrstama privrženosti koja oscilira od zdrave do patološke privrženosti. Na kraju izlaganja objašnjeno je kako razviti emocionalnu inteligenciju kod djece. „Tema emocionalne inteligencije je izuzteno važna u vremenu u kojem živimo, budući da je sve vreći broj djece koja imaju visoku razinu kognitivne inteligencije, ali je u opadanju i sve manje prisutna emocionalna inteligencija. Klinička iskustva i istraživanja pokazuju da je kod djece sve manje prisutna empatija ljubaznost, toplina, sposobnost rješavanja problema s drugima, poštivanje drugih, vjera u sebe i druge“, istakla je dr. Smoljo.

Nakon kratke pauze, uslijedilo je predavanje prof. Buzuk, koja je svoje izlaganje započela riječima:„Roditeljski posao je prekrasan, pun izazova, radostan, ispunjava, lijep, važan, potreban… sve to jest, ali lagan zasigurno nije“. U prvom dijelu govorila je o odgovornosti u odgojnom procesu, o krivim i pravim konceptima ljubavi između majke i djeteta. Posebnu pažnu posvetila je stilovima roditeljstva, ističući kako je, u odgojnom smislu najbolji autoritativni stil kojeg karakterizira tolao i brižan odnos uz prisustvo jasnih granica i zahtjeva. Svi ostali oblici, iako se povremeno znaju javiti kod svakog roditelja, autoritarni, permisivni, indiferentni, nisu stilovi koji bi trebali biti dominantni u odgojnom porocesu. Prof. Buzuk također je objasnila na koji način, kad je to potrebno, treba opomenuti i kazniti dijete, navodeći kako i kada koristiti pohvale i nagrade kako ne bi iste imale manipulacijsku učinkovitost.

Nakon seminara roditelji su izrazili želju i potrebu za daljnjom eduakcijom, susretima i radionicama, te je dogovoreno da će sljedeći seminar za roditelje u Žepačkom dekanatu biti u rujnu 2019. godine.

Sljedeći seminar za roditelje/staratelje Kreševskog i Travničkog dekanata bit će upriličen u utorak, 25. lipnja u Duhovnom centru “Kuća Navještenja“ u Gromiljaku s početkom u 18.00 sati, a trajat će do 21.00 sat.

Nakon završenog ciklusa seminara za roditelje/staratelje djece predškolskog uzrasta, uslijedit će ciklus seminara za roditelje djece školskog uzrasta.

Daljnje informacije o planiranim edukativno-formacijskim seminarima mogu se pratiti na mrežnoj stranici: www.obitelj-vn.org.

Analiza rada Ureda za brak i obitelj nakon održanih predbračnih tečaja za 2019. godinu

Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije, u suradnji s Nadbiskupijskim centrom za savjetovanje, i ove godine uspješno je priveo kraju proljetni ciklus predavanja kao primarne pripreme za sklapanje sakramenta ženidbe u Vrhbosanskoj nadbiskupiji tijekom 2019. godine. Osim redovitih predavača: dr. Sande Smoljo-Dobrovoljski, dr. Ane Pecirep, dr. fra Šime Ivelja i vlč. dr. Dubravka Turalije, dva gostujuća predavača upotpunila su kapacitet Ureda: prof. Ana Katavić i vlč. dr. Ilija Marković. Predavanja su održavana tijekom zimskih i proljetnih vikendâ sljedećim redosljedom: Jelah (23. 02. 2019.), Vitez (02. 03. 2019.), Sarajevo (07. 03. 2019.), Gromljak (17. 03. 2019.), Travnik (23. 03. 2019.), Tolisa (30. 03. 2019.), Rumboci (06. 04. 2019.), Žepče (13. 04. 2019.), Bugojno (04. 05. 2019.) i Tuzla (11. 05. 2019.).

Broj sudionika iznosio je 440, s dominantim godištima 1991./1992. Kao i prošli put, brojčano najveću skupinu činili su pripravnici Travničkoga (44 para), Žepačkoga (32 para), Ramskoga (32 para) i Toliškoga dekanata (30 parova), dok je Sarajevski (3 para) i Tuzlanski (2 para) brojio najmanje što dodatno može pomoći općem prikazu i slici stanja duša u ta dva dekanata.

Rezultati statistika koji će biti navedeni u članku temelje se na analizi polaznika tečaja s kojima je Ured komunicirao izravnim ili elektronskim putem. Još se uvijek, međutim,  ne može govoriti o potpuno relevantnim informacijama jer broj anketiranih nije prelazio 300. Usto, značajan broj pripravnika za kršćanski brak i dalje biva pripreman po instrukcijama župnika i župnih vikara, što dodatno uskraćuje preciznost ove studije i njezinih rezultata.

Mnogi su zaključci kojima raspolaže ovaj ured, a koji se tiču vjerskoga, društvenoga, duhovnoga i fizičkoga stanja kandidata za ženidbu. Ipak, zbog ograničenosti prostora donosimo one bitne informacije koje mogu poslužiti široj javnosti kao svojevrsni koncept koji Ured za brak i obitelj VN na kraju svake sezone izda u obliku izvješća, ističući prije svega kvalitetu i rezultat svojega rada, ali i manjkavosti na kojima se zacijelo mora poraditi.    

Prednosti i kvalitete: Otvorenost životu

Veliko ohrabrenje za živu zajednicu Vrhbosanske nadbiskupije jesu mlade obitelji koje su redom otvorene za život, tj. potomstvo. Ankete s pripravnicima za sklapanje kršćanskoga braka iz 2019. godine pokazale su da većina njih (78%) želi imati troje i više djece u svojim obiteljima, što je daleko iznad europskoga prosjeka, u kojemu više od polovice obiteljskih zajednica, ca. 31 milijun obitelji ili 47% od ukupnoga broja obitelji u EU, ima samo po jedno dijete, dok 26 milijuna ili 40% od ukupnoga broja obiteljskih zajednica u EU ima dvoje djece, a troje i više djece broji svega 13% europskih obitelji (usp. European Commission Eurostart News). Naše ankete pokazuju da otvorenost životu i djeci budući roditelji najviše crpe iz odgojne strukture vlastite obitelji koja se inspirira na crkvenome duhu ljubavi prema potomstvu. U tom kontekstu Crkva, tj. župnici i vikari koji djeluju po župama i dalje imaju veliku ulogu u poticanju mladih katoličkih obitelji na prirodni priraštaj i na oporbu jakoj suvremenoj struji koja ih pogađa jer, prema statistikama AS BiH iz 2018. godine, i natalitet u BiH naglo opada. Osim pripreme za kršćanski brak, Ured za brak i obitelj VN, u svojim budućim programima, pokušat će temeljitije pratiti mlade obitelji do 5 godina zajedničkoga života te obitelji s maloljetnim delikventima. Za ostvarenje toga projekta, uz svoj stručni tim, Ured pokušava animirati i pedagošku skupinu u koju se mogu uključiti i župnici kao i župni, odn. pastoralni djelatnici.

Prednosti i kvalitete: Prakticiranje vjere     

Druga prednost budućih katoličkih obitelji u Vrhbosanskoj nadbiskupiji je prakticiranje vjere i aktivan doprinos župnoj zajednici. Od svih ispitanika, njih 88% odgovorilo je da prakticira katoličku vjeru, a 100% da je religiozno. Navedena statistika ohrabruje jer je u skladu s trendom mladih na zapadnome Balkanu. I nedavna studija Sveučilišta u Podgorici potvrđuje da je tendencija religioznosti mladih u porastu i da se više od 95% ispitanika smatra religiozno. Ova informacija može biti od velike koristi za Crkvu ako uspije privući mlade vjernike u svoj sakramentalni život. Međutim, mladi koji se pripremaju za kršćanski brak nešto drugačije definiraju zajednicu vjernika od one ustaljene definicije Crkve. Njihov interes sve više zalazi u iskustveno djelovanje sakramenata Crkve i communio sa zajednicom vjernika koja se međusobno poznaje ili koja je nečim povezana. Velika okupljanja vjernika na jednome mjestu uz dugotrajnu liturgiju za mlade bračne pripravnike čini se sve više strana, daleka i neobična u praksi. Od svih ispitanika njih 98% smatra da bi Crkva trebala poraditi na osuvremenjenju angažmana prema obiteljskim zajednicama koje se sve više otuđuju od klasičnoga pastorala. U tom kontekstu, budućnost obitelji vjernika ovisit će vjerojatno o fleksibilnosti Crkve da iskoristi društveni smjer koji joj itekako ide u prilog, a koji može iznjedriti novi polet Duha Svetoga u praksi Crkve, ali i u opticajima standarda suvremenoga društva.

Prednosti i kvalitete: Povjerenje u Crkvu

Treća kvaliteta koja karakterizira mlade kandidate za sakrament braka u Vrhbosanskoj nadbiskupiji je povjerenje u Crkvu, ali ne toliko u instituciju koliko u njezine partikularne članove. Tu ponovno najviše bivaju istaknuti župnici i pastoralni vikari koji su s njima svakodnevno na terenu. Njihova prisnost i otvorenost prema vjernicima rađa istim reciprocitetom po kojemu se i oni kao vjernici osjećaju odgovornima založiti se za svoje pastoralne predvodnike i zajednicu kojoj pripadaju. Na pitanje jesu li se spremni aktivirati u pastoralnome polju Crkve, njih 92% odgovorilo je da je spremno ulagati u međusobno povjerenje i izgradnju Božjega naroda, ali je bilo komentara koji su išli u smjeru opisa pasivnosti, nepristupačnosti pa i nejasnoće u djelatnostima Crkve ne samo na partikularnome, nego i na općem planu. Mladi katolički bračni parovi nisu samo aktivni članovi, nego bi trebali biti i aktivni djelatnici svoje župne zajednice koja doprinosi ne samo pastoralnome nego i međuljudskome, karitativnome, radničkome, mjesnome, kulturnome, gradskome, tj. naprednome kršćanskome i uspješnome suvremenome društvenome napretku.  

Nedostatci i mane: Minimalizirana zdrava komunikacija

            Prema anketama za polaznike tečaja kršćanskoga braka u 2019. godini, jedan od najvećih problema mladih pripravnika je međusobna komunikacija koja se ogleda na svakodnevnome životnome planu. Ta stara i iznova tekuća poteškoća čini se trajnim utegom našega društva. Minimalizirana zdrava komunikacija često dovodi do napetosti i nerazumijevanja među zaručnicima, što opterećuje njihov razvojni odnos. U nedostatku komunikacije zaručnici obično pribjegavaju predrasudama koje kasnije u braku mogu prouzročiti ozbiljne poteškoće kako na afektivnome području tako i na polju međusobnoga povjerenja, bračne predanosti i vjernosti. Ured za brak i obitelj u svojem daljnjem angažmanu povest će ozbiljnoga računa s komunikologijom i fenomenom „ribe“ kojim se kršćanski parovi još uvijek vode, a koji umjesto razgovora, dogovora i rješavanja problema prakticiraju šutnju, ljutnju i fizičko udaljavanje jedno od drugoga.  

Nedostatci i mane: Manjak bračne predanosti

            Usku vezu s problemom komunikacije čini i manjkavost zaručničke predanosti. Zaručnici se ne osjećaju u potpunosti spremnima predati se novome stanju koje nazivamo brak. U sprovedenim anketama čak 52% ispitanika izjavilo je dvojbu i nesigurnost u spremnosti odreći se ili odustati od svih onih navika koje bi mogle inficirati zdrav brak ili utjecati na njegovu kvalitetu. Ono što u Vrhbosanskoj nadbiskupiji najviše udaljuje mlade žene, tj. buduće supruge i majke od predanosti svojemu zaručniku i obitelji jesu društvene mreže. Od svih ispitanih, njih 47% izjasnilo se ovisnima o društvenim mrežama i mijenju kojega promoviraju, dok 50% njih smatra da izvanobiteljska druženja, popularno nazvana „kave“ itekako utječu na manjak predanosti vlastitoj obitelji. Ispitani zaručnici, odn. budući supruzi u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, čak 79%, ističu alkohol kao najozbiljniji narušivač predanosti braku, a 21% to vidi u kockanju i kladionicama što postaje sve češći razlog narušavanju bliskih odnosa među zaručnicima. I izražena samousmjerenost u suvremenih zaručnika jedan je od ključnih problema u kandidata za brak i obitelj. Egocentrizam je suprotan predanju obitelji i nanosi joj nenadoknadivu štetu koja može biti i fatalna. Ankete koje su im bile na raspolaganju pokazale su veliku kakvoću samousmjerenosti i samodopadnosti među njima kao mladim zaručnicima ili kandidatima koji se pripremaju za kršćanski brak. Čak 42% smatra svojega budućeg bračnoga druga inficiranim određenim elementima egocentrizma i egotizma. Crkva, u tom kontekstu, treba više isticati samoprijegornost i požrtvovnost u braku. Ta praksa se ne smije tumačiti kao kršćanski demode običaj, nego se treba isticati u suvremenome svjetlu samoostvarenja u ostvarenju svoje vlastite obitelji.

Nedostatci i mane: Predbračna čistoća        

Treća manjkavost u kandidata za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije je predbračna čistoća. Vrlo je nizak postotak pripravnika koji se pridržavaju naznačene moralne discipline. Samo 2% od anketiranih potvrdilo je svoju predbračnu čistoću. Ipak, mladi Vrhbosanske nadbiskupije spremni su se ozbiljnije pridržavati ne samo ove, nego i drugih crkvenih disciplina i kršćanskoga ćudoređa. Predavanja koja je organizirao Ured za brak i obitelj VN pokazala su veliku zainteresiranost, ali i spremnost mladih na apstinenciju od svega onoga što bi kasnije moglo škoditi njihovoj zdravoj obiteljskoj atmosferi. I u ovome slučaju potrebito je jasno istaknuti što Crkva propagira, ali i zbog čega to čini. Najčešći odgovor ispitanika, 91%, izrazio je nejasnoću i sumnju u smisao predbračne apstinencije od seksa. Dakle, samo jasni i logični odgovori Crkve mogu pobuditi mlade na disciplinu koju su spremni obdržavati ukoliko u njoj prepoznaju smisao i važnost, ali ne samo privremenu nego trajnu, i ne samo duhovnu nego i materijalnu.               

Nedostatci i mane: Relativiziranje odgovornosti prema domovini

            Konačno, četvrti nedostatak na kojemu će buduće obitelji Vrhbosanske nadbiskupije morati poraditi je sve radikalnije relativiziranje odgovornosti prema svojoj domovini. Na pitanje jesu li spremni ostati u domovini ili razmišljaju o odlasku 70% ispitanika odgovorilo je kako je spremno napustiti domovinu zbog boljih uvjeta za život. Ipak, čini se, taj Noemin sindrom tiče se više trenda negoli potrebe. Čak 9% ispitanika već ima zaručnika ili zaručnicu u inozemstvu na privremenome radu što upućuje na kontinuitet daljnjeg iseljavanja i napuštanja rodnoga kraja. S druge strane mladi zaručnici su također spremni vratiti se ili ostvarivati svoj život u domovini ukoliko bi porastao životni standard, ali i djelotvornost državnih institucija. Alarmantni je to poziv državnim strukturama ukoliko žele zaustaviti ovu vrtoglavu kretnju, ali i Crkvi da više, jače, otvorenije, dosljednije i uvjerljivije podigne glas protiv korupcije i političkoga profiterstva koji više ne unazađuju društvenu strukturu naroda nego je, razarajući, dokrajčuju. Pored toga, Noeminu sindromu napuštanja svoje zemlje Crkva bi trebala žarče suprotstaviti biblijski zavjet Rutine privrženosti svojoj obitelji koja, poput endema, najbolje diše, raste i razvija se u svojoj zemlji.                 

      Dr. Dubravko Turalija, pročelnik Ureda za brak i obitelj VN

Afektivna zrelost

U našoj provincijalnoj kući u Sarajevu 31. svibnja i 1. lipnja održan je seminar za novakinje i postulanticu na temu afektivna zrelost kojeg je vodila dr.sc. Sanda D. Smoljo, teologinja i psihologinja. Sveti Pavao kaže da milost pretpostavlja narav stoga rast u emocionalnoj zrelosti nipošto nije nevažna za duhovni rast. Taj rast nažalost nije spontan, nego od nas itekako traži angažman koji zahtijeva da u istini stojimo pred sobom.

Seminar je bio u vidu predavanja i diskusije, a sve zajedno pomoglo nam je suočiti se s nekim konkretnim primjerima iz naše svakodnevice. Po završetku seminara osvježile smo se na izvoru Vrela Bosne uživajući u ljepotama prirode.

Zahvalne za još jedno novo iskustvo nastavljamo svoj daljni hod u formaciji.

Antonija Klišanin, novakinja

SONY DSC

SONY DSC

 

Tečaj priprave za brak u Bugojanskom dekanatu

Deveti tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je 4. svibnja na području Bugojanskog dekanata. Tečaj je realiziran u suradnji s bugojanskim dekanom fra Vinkom Markovićem.

Ovogodišnji domaćin  priprave za brak bio je fra Hrvoje Radić, župnik župe svetog Ante Padovanskog u Bugojnu. Na susretu je bilo nazočno 30 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa bugojanskog kraja, ali bilo je sudionika i iz drugih biskupija.

Predavanja je održao stručni tim Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine: vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj.

Nakon prijepodnevnih predavanja uslijedila je radionica na temu Komunikacija u partnerskom odnosu. Podijeljeni u 5 skupina zaručnici su razgovarali o različitim aspektima komunikacije u partnerskom odnosu. Ono o čemu su zaručnici raspravljali tijekom diskusije prvenstveno je pitanje međusobne komunikacije, odnosno koje su najčešće poteškoće u komunikaciji s partnerom, što dovodi do loše komunikacije i kako ju poboljšati. Zaključili su da su najčešće poteškoće u komunikaciji: pasivnost odnosno nezainteresiranost, egoizam i samodostatnost, nametljivost vlastitog mišljenja i agresivnost, neslušanje drugoga, izbjegavanje sukoba, okrivljavanje drugoga i tvrdoglavost.

Na pitanje što dovodi do loše komunikacije i kako ona utječe na partnere sudionici su istakli sljedeće: potiskivanje osjećaja i skrivanje problema od partnera, zatim preodgajanje osobe, ne biti spreman saslušati partnera i dominacija jedne osobe. Loša komunikacija ostavlja posljedice, koje se očituju u gubljenju samopouzdanja, zatvaranju u sebe, osjećajima nepovjerenja i nezadovoljstva, te kroz agresiju, ovisnosti i prezir, zaključili su zaručnci.

Zanimljivo je još istaknuti da su se mladi, uglavnom korisnici društvenih mreža, složili da društvene mreže nisu odgovorne za lošu komunikaciju jer ne konzumiraju društvene mreže nas, nego mi njih. Ukoliko među partnerima postoji kvalitetan odnos neće ga narušiti društvene mreže, a ukoliko je odnos narušen, onda je on to svakako i bez mreža te one mogu samo ubrzati ono što je već započeto, odnosno kraj odnosa. Potrebno je preuzeti odgovornost za problem u komunikaciji kojemu smo doprinijeli zajedno s partnerom te ne tražiti razloge drugdje, zaključici su jedne od skupina.

O načinu poboljšanja komunikacije među partnerima, zaručnici su jednoglasno odgovorili da je to razgovor. Saslušati i razgovarati, uvažavati partnerovo mišljenje i slobodno iznositi svoje, biti svjestan mana i vrlina i prihvaćati ih; sve su to načini poboljšanja komunikacije. Između ostalog posebno je naglašena zajednička molitva u partnerskom odnosu. Po završetku svih predavanja upriličena je anonimna anketa te podjela potvrda o završenom tečaju.

Sanja Bakula

Tečaj priprave za brak u Tuzlanskom dekanatu

Deseti tečaj priprave za sakramentalni brak, te ujedno posljednji za proljetni ciklus predavanja, održan je 11. svibnja na području Tuzlanskog dekanata u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije.

U suradnji s tuzlanskom dekanom vlč. Bonom Tomićem i ravnateljem vlč. Markom Zubakom, tečaj, koji je po prvi put održan u Tuzli, upriličen je u Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“. Na susretu su nazočili zaručnici  iz Tuzle i Živinica te jedan par iz Mostara.

Nakon župnikove riječi dobrodošlice, uslijedila su predavanja stručnoga tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine: vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj.

Nakon prijepodnevnih predavanja uslijedila je diskusija na kojoj se raspravljalo  o aktualnim izazovima s kojima se susreću zaručnici, a raspravljalo se i o planiranim budućim seminarima na temu odgovornog roditeljstva.

Po završetku tečaja, asistentica na projektu tečaja, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Sanja Bakula razgovarala je sa sudionicima o njihovim utiscima.

Dario Andrić i Dijana Pavčić iz župe Živinice rekli su da im je tečaj bio koristan te su iz svih predavanja izvukli nešto za sebe. Naglasili su da bi ga preporučili i onima koji su već u braku jer supružnici svoj odnos uvijek mogu učiniti boljim.

Ernes Leopold Hursković i Ivana Zovko, zaručnički par iz Mostara, istakli su jako pozitivne utiske. Ivana je naglasila da živi vjeru i nije joj novost sve što je čula, ali su joj sva predavanja koristila da produbi svoje znanje o svemu s čime se doticala. Predavanja su koristila da ona i njezin zaručnik prepoznaju situacije gdje griješe i porade na tome.

Po završetku svih predavanja upriličena je anonimna anketa kao sastavni dio analitičkog rada tima, koji po završetku tečaja vrednuje evaluacijske listiće te na temelju dobivenih prijedloga koncipira nove i aktualne edukacijsko-formacijske seminare.

Za sve one zaručnike koji nisu uspjeli sudjelovati u proljetnom ciklusu tečajeva za sakramentalni brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i za one mlade koji će se u međuvremenu zaručiti, tim Ureda za brak i obitelj radi na pripremi jesenskih termina.

Sljedeci ciklus seminara koji će biti predloženi po dekanatima bit će na temu odgovornog roditeljstva.

Sve detaljne informacije o novim terminima tečajeva, seminarima za roditelje i duhovne obnove može se pratiti na mrežnoj stranici: www.obitelj-vn.org

S. B.

Korizmena duhovna obnova za obitelji

Na Cvjetnicu, 14. travnja 2019. godine u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu upriličena je korizmena duhovna obnova za obitelji Sarajevskog dekanata. Duhovnu obnovu je organizirao Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije u suradnji sa župnikom vlč. Marinkom Filipovićem. Voditelj korizmene duhovne okrjepe bio je vlč. Ante Vrhovac, student na poslijediplomskom studiju na Institutu za brak i obitelj „Ivan Pavao II“ u Rimu.

Na početku obnove nazočne je pozdravila voditeljica Centra za savjetovanje VN, dr. sc. Sanda D. Smoljo, te zahvalila vlč. Vrhovcu na prihvaćenom pozivu da održi korizmenu obnovu. Potom je uslijedilo predavanje na temu Stvoreni za sebedarje, u okviru kojeg  su sudionici imali priliku čuti biblijsko-teološka tumačenja na temu sebedarja u braku, ali i podsjetiti se kako je ljubav dar ali i zadatak.

Biti biće odnosa, biti upućen na drugoga, nije samo nešto što je dano za sebe, nego postaje i zadatak za život. Kada Adam kaže „kost moje kosti, meso mojega mesa“ time objavljuje kako smo biće odnosa, ali kada Biblija kaže da će stoga čovjek ostaviti svoga oca i majku i njih dvoje bit će jedno tijelo, onda kaže da ovo zajedništvo nije nešto što je dano odmah na početku, nego se treba izgraditi ostavljajući svoju obitelj i ujedinjujući se sa svojom ženom, postajući jedno tijelo. Naše biti biće odnosa postaje zadatak da postanemo jedno tijelo s drugom osobom i da tako počnemo živjeti za tu drugu osobu potpuno. Živeći potpuno za drugoga, moja ljubav postaje plodna i nastaje obitelj. To je ljubav koja se ne zatvara u sebe, nego je tako plodna da surađujući s Bogom daje novi život. Kroz iskustvo ljubavi čovjek spoznaje veličinu vlastitoga života. Sada možemo shvatiti da se sreća života nalazi u punini života, u jednom životu koji ima smisao jer se u njemu dogodila ljubav i jer vidim da mi ljubav daje osjećaj ispunjenja“ istakao je vlč. Vrhovac.

Po završetku predavanja i refleksije uslijedila je kratka diskusija, a potom i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Vrhunac obnove bilo je euharistijsko slavlje i zahvala za primljene darove, a obnova je završena zajedničkim druženjem.

Tečaj priprave za brak u Žepačkom dekanatu

Osmi tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je u subotu, 13. travnja 2019. godine na području Žepačkog dekanata. Tečaj je realiziran u suradnji sa žepačkim dekanom i župnikom župe Sv. Ante Padovanskog u Žepču, vlč. Predragom Stojčevićem.

Na susretu je bilo nazočno 64 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa. Na početku programa sudionike je pozdravio župnik domačin, vlč. Stojčević, ističući važnost priprave za brak, a napose odgoj za kršćanske vrjednote u budućem bračnom zajedništvu.

Nakon župnikovih riječi dobrodošlice, uslijedila su predavanja stručnoga tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine: vlč. Dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med Ana Pecirep, a ovaj put je predavanje s pravnog aspekta održao vlč. Ilija Marković. Vlč. Marković je trenutno na službi vice-rektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, a koncem prošle godine na papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu obranio je doktorsku disertaciju iz kanonskog prava.

U sklopu predavanja upriličena je i radionica na temu Komunikacija u zaručničkoj/bračnoj dinamici. Sudionici su podijeljeni u pet skupina aktivno sudjelovali u radionici, a potom je uslijedila i diskusija na temu izazova u partnerskom odnosu. Neki od izazova o kojima se raspravljalo tijekom diskusije su: komunikacija među partnerima – što je važno za dobru komunikaciju, a što je narušava, zatim pitanje društvenih mreža i njihov utjecaj na komunikaciju, pitanje uplitanje drugih u partnerski odnosno zaručnički odnos.

Na kraju seminara, pored ocjene tečaja kroz anonimnu anketu, asistentica, studentica KBF-a Sanja Bakula razgovarala je s tri para, te na njen upit da daju kratki osvrt na tečaj izjavili su sljedeće:

Zaručnici Aneta Šumić  i Marko Čurić istakli su da im je tečaj itekako koristio, ponudio odgovore na mnoga njihova pitanja, te im je bio zanimljiviji nego su očekivali. Ponajviše ih je dojmilo predavanje s pravnog aspekta.

Marinka Barbarić i Arijan Volić, par koji će se vjenčati  za mjesec dana, također su rekli da im je tečaj jako koristio te su naučili neke stvari koje su im do sada bile nepoznate. Posebno ističu predavanje s psihološkog i pravnog aspekta, kao i izrazito korisno biblijsko i medicinsko, koje im je kako kažu, do sada bilo najmanje poznato područje.

Manuela Šamija i Domagoj Lozančić složili su se da su im predavanja bila zanimljiva i podjednako koristila, ne mogu izdvojiti ni jedno posebno jer su sva četiri od jednake važnosti i jako se lijepo nadopunjuju.

Sljedeči tečaj priprave za brak bit će 4. svibnja 2019. u Bugojanskom dekanatu.

Sanja Bakula

Tečaj priprave za brak u Ramskom dekanatu


Sedmi tečaj priprave za sakramentalni brak, u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, održan je u subotu 6. travnja 2019. godine na području Ramskog dekanata. Domačin ovogodišnje priprave za brak bio je fra Jure Perić, župnik župe sv. Franje Asiškog u Rumbocima.  Na susretu je nazočilo 69 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa ramskog kraja, no bilo je i sudionika iz drugih biskupija.


Na početku tečaja sudionicima se obratio župnik fra Perić, uputivši riječi dobrodišlice, a potom i fra Mato Topić, dekan ramskog dekanata. Fra Topić je u uvodnom dijelu, između ostalog, istakao dugu tradiciju ramskog dekanata u kojem se već godinama održavaju tečajevi za sakramentalni brak.


Potom su uslijedila predavanja stručnog tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine. vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, Dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj. Ovoga puta timu se priključila i asistentica na projektu Sanja Bakula, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Uključivanje studenata teološkog fakulteta u praktični pastoralni rad i aktivnosti koje se provode u Vrhbosanskoj nadbiskupiji jedan je od strateških ciljeva Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje. Na ovaj način se želi animirati i upoznati mladi korpus Vrhbbosanske nadbiskupije s izazovima na terenu te ih gradualno pripremati za pastoralni rad.


Nakon prijepodnevnih predavanja upriličena je diskusija na kojoj se raspravljalo o aktualnim izazovima s kojima se susreću zaručnici, a također se raspravljalo i o budućim seminarima koji bi obrađivali temu odgovornog roditeljstva. Po završetku poslijepodnevnih predavanja provedena je i anonimna anketa. Ovo je sastavni dio analitičkog rada stručnog tima, koji po završetku tečaja vrednuje evaluacijske listiće, i na temelju dobivenih prijedloga i sugestija koncipira nove i aktualne edukacijsko-formacijeke seminare.  

Tečaj priprave za brak u Šamačkom dekanatu

Šesti tečaj priprave za sakramentalni brak, u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, održan je u subotu 30. ožujka 2019. godine na području Šamačkog dekanata – u franjevačkom samostanu i župi Uznesenja BDM u Tolisi. Na susretu je nazočilo oko 60 zaručnika/ca iz različitih župa šamačkog dekanata.

Na samom početku nazočne je pozdravio pročelnik ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije vlč. dr. sc. Dubravko Turalija koji je predstavio plan i program tečaja, te najavio prvu predavačicu prof. Anu Katavić, koja je iz psihološko-pedagoške perspektive govorila o temi Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera. Nakon psihološko-pedagoškog vida zaručnici su imali mogućnost pogledati na brak iz teološko-biblijske perspektive s koje je vlč. dr. sc. Dubravko Turalija govorio na temu Osnovne odrednice kršćanskog braka. Potom je uslijedio rad u skupinama u kojima je bilo vrlo aktivno. Polaznici tečaja su podijeljeni u sedam grupa, u kojima su izmjenjivali mišljenja o izazovima braka i bračnog života. Nakon rada u skupinama uslijedila je stanka za ručak.

U popodnevnim satima nastavljen je rad u kojemu je dr. med. Ana Pecirep govorila s medicinskog stajališta o temi Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelji. Pri kraju susreta zaručnici su upoznati o braku s pravno-moralnog vida s kojeg je dr. sc. fra Šimo Ivelj govorio na temu Božji plan o braku i obitelji.

Na koncu susreta nazočnima je uputio završnu riječ gvardijan fra Mario Jurić zahvalivši za nazočnost i doprinos životu zaručnika Šamačkog dekanata. Uslijedila je podjela certifikata i mogućnost za osobni razgovor.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će upriličen u Ramskom dekanat, u subotu, 6. travnja u župi sv. Franje Asiškog u Rumbocima, s početkom u 9.30 sati.

 

(dr. Ana Pecirep)