Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

Arhiv:Događanja

Tečaj priprave za brak u Tuzlanskom dekanatu

Deseti tečaj priprave za sakramentalni brak, te ujedno posljednji za proljetni ciklus predavanja, održan je 11. svibnja na području Tuzlanskog dekanata u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije.

U suradnji s tuzlanskom dekanom vlč. Bonom Tomićem i ravnateljem vlč. Markom Zubakom, tečaj, koji je po prvi put održan u Tuzli, upriličen je u Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“. Na susretu su nazočili zaručnici  iz Tuzle i Živinica te jedan par iz Mostara.

Nakon župnikove riječi dobrodošlice, uslijedila su predavanja stručnoga tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine: vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj.

Nakon prijepodnevnih predavanja uslijedila je diskusija na kojoj se raspravljalo  o aktualnim izazovima s kojima se susreću zaručnici, a raspravljalo se i o planiranim budućim seminarima na temu odgovornog roditeljstva.

Po završetku tečaja, asistentica na projektu tečaja, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Sanja Bakula razgovarala je sa sudionicima o njihovim utiscima.

Dario Andrić i Dijana Pavčić iz župe Živinice rekli su da im je tečaj bio koristan te su iz svih predavanja izvukli nešto za sebe. Naglasili su da bi ga preporučili i onima koji su već u braku jer supružnici svoj odnos uvijek mogu učiniti boljim.

Ernes Leopold Hursković i Ivana Zovko, zaručnički par iz Mostara, istakli su jako pozitivne utiske. Ivana je naglasila da živi vjeru i nije joj novost sve što je čula, ali su joj sva predavanja koristila da produbi svoje znanje o svemu s čime se doticala. Predavanja su koristila da ona i njezin zaručnik prepoznaju situacije gdje griješe i porade na tome.

Po završetku svih predavanja upriličena je anonimna anketa kao sastavni dio analitičkog rada tima, koji po završetku tečaja vrednuje evaluacijske listiće te na temelju dobivenih prijedloga koncipira nove i aktualne edukacijsko-formacijske seminare.

Za sve one zaručnike koji nisu uspjeli sudjelovati u proljetnom ciklusu tečajeva za sakramentalni brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i za one mlade koji će se u međuvremenu zaručiti, tim Ureda za brak i obitelj radi na pripremi jesenskih termina.

Sljedeci ciklus seminara koji će biti predloženi po dekanatima bit će na temu odgovornog roditeljstva.

Sve detaljne informacije o novim terminima tečajeva, seminarima za roditelje i duhovne obnove može se pratiti na mrežnoj stranici: www.obitelj-vn.org

S. B.

Korizmena duhovna obnova za obitelji

Na Cvjetnicu, 14. travnja 2019. godine u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu upriličena je korizmena duhovna obnova za obitelji Sarajevskog dekanata. Duhovnu obnovu je organizirao Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije u suradnji sa župnikom vlč. Marinkom Filipovićem. Voditelj korizmene duhovne okrjepe bio je vlč. Ante Vrhovac, student na poslijediplomskom studiju na Institutu za brak i obitelj „Ivan Pavao II“ u Rimu.

Na početku obnove nazočne je pozdravila voditeljica Centra za savjetovanje VN, dr. sc. Sanda D. Smoljo, te zahvalila vlč. Vrhovcu na prihvaćenom pozivu da održi korizmenu obnovu. Potom je uslijedilo predavanje na temu Stvoreni za sebedarje, u okviru kojeg  su sudionici imali priliku čuti biblijsko-teološka tumačenja na temu sebedarja u braku, ali i podsjetiti se kako je ljubav dar ali i zadatak.

Biti biće odnosa, biti upućen na drugoga, nije samo nešto što je dano za sebe, nego postaje i zadatak za život. Kada Adam kaže „kost moje kosti, meso mojega mesa“ time objavljuje kako smo biće odnosa, ali kada Biblija kaže da će stoga čovjek ostaviti svoga oca i majku i njih dvoje bit će jedno tijelo, onda kaže da ovo zajedništvo nije nešto što je dano odmah na početku, nego se treba izgraditi ostavljajući svoju obitelj i ujedinjujući se sa svojom ženom, postajući jedno tijelo. Naše biti biće odnosa postaje zadatak da postanemo jedno tijelo s drugom osobom i da tako počnemo živjeti za tu drugu osobu potpuno. Živeći potpuno za drugoga, moja ljubav postaje plodna i nastaje obitelj. To je ljubav koja se ne zatvara u sebe, nego je tako plodna da surađujući s Bogom daje novi život. Kroz iskustvo ljubavi čovjek spoznaje veličinu vlastitoga života. Sada možemo shvatiti da se sreća života nalazi u punini života, u jednom životu koji ima smisao jer se u njemu dogodila ljubav i jer vidim da mi ljubav daje osjećaj ispunjenja“ istakao je vlč. Vrhovac.

Po završetku predavanja i refleksije uslijedila je kratka diskusija, a potom i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Vrhunac obnove bilo je euharistijsko slavlje i zahvala za primljene darove, a obnova je završena zajedničkim druženjem.

Tečaj priprave za brak u Žepačkom dekanatu

Osmi tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je u subotu, 13. travnja 2019. godine na području Žepačkog dekanata. Tečaj je realiziran u suradnji sa žepačkim dekanom i župnikom župe Sv. Ante Padovanskog u Žepču, vlč. Predragom Stojčevićem.

Na susretu je bilo nazočno 64 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa. Na početku programa sudionike je pozdravio župnik domačin, vlč. Stojčević, ističući važnost priprave za brak, a napose odgoj za kršćanske vrjednote u budućem bračnom zajedništvu.

Nakon župnikovih riječi dobrodošlice, uslijedila su predavanja stručnoga tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine: vlč. Dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, dr. med Ana Pecirep, a ovaj put je predavanje s pravnog aspekta održao vlč. Ilija Marković. Vlč. Marković je trenutno na službi vice-rektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, a koncem prošle godine na papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu obranio je doktorsku disertaciju iz kanonskog prava.

U sklopu predavanja upriličena je i radionica na temu Komunikacija u zaručničkoj/bračnoj dinamici. Sudionici su podijeljeni u pet skupina aktivno sudjelovali u radionici, a potom je uslijedila i diskusija na temu izazova u partnerskom odnosu. Neki od izazova o kojima se raspravljalo tijekom diskusije su: komunikacija među partnerima – što je važno za dobru komunikaciju, a što je narušava, zatim pitanje društvenih mreža i njihov utjecaj na komunikaciju, pitanje uplitanje drugih u partnerski odnosno zaručnički odnos.

Na kraju seminara, pored ocjene tečaja kroz anonimnu anketu, asistentica, studentica KBF-a Sanja Bakula razgovarala je s tri para, te na njen upit da daju kratki osvrt na tečaj izjavili su sljedeće:

Zaručnici Aneta Šumić  i Marko Čurić istakli su da im je tečaj itekako koristio, ponudio odgovore na mnoga njihova pitanja, te im je bio zanimljiviji nego su očekivali. Ponajviše ih je dojmilo predavanje s pravnog aspekta.

Marinka Barbarić i Arijan Volić, par koji će se vjenčati  za mjesec dana, također su rekli da im je tečaj jako koristio te su naučili neke stvari koje su im do sada bile nepoznate. Posebno ističu predavanje s psihološkog i pravnog aspekta, kao i izrazito korisno biblijsko i medicinsko, koje im je kako kažu, do sada bilo najmanje poznato područje.

Manuela Šamija i Domagoj Lozančić složili su se da su im predavanja bila zanimljiva i podjednako koristila, ne mogu izdvojiti ni jedno posebno jer su sva četiri od jednake važnosti i jako se lijepo nadopunjuju.

Sljedeči tečaj priprave za brak bit će 4. svibnja 2019. u Bugojanskom dekanatu.

Sanja Bakula

Tečaj priprave za brak u Ramskom dekanatu


Sedmi tečaj priprave za sakramentalni brak, u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, održan je u subotu 6. travnja 2019. godine na području Ramskog dekanata. Domačin ovogodišnje priprave za brak bio je fra Jure Perić, župnik župe sv. Franje Asiškog u Rumbocima.  Na susretu je nazočilo 69 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa ramskog kraja, no bilo je i sudionika iz drugih biskupija.


Na početku tečaja sudionicima se obratio župnik fra Perić, uputivši riječi dobrodišlice, a potom i fra Mato Topić, dekan ramskog dekanata. Fra Topić je u uvodnom dijelu, između ostalog, istakao dugu tradiciju ramskog dekanata u kojem se već godinama održavaju tečajevi za sakramentalni brak.


Potom su uslijedila predavanja stručnog tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine. vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, Dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj. Ovoga puta timu se priključila i asistentica na projektu Sanja Bakula, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Uključivanje studenata teološkog fakulteta u praktični pastoralni rad i aktivnosti koje se provode u Vrhbosanskoj nadbiskupiji jedan je od strateških ciljeva Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje. Na ovaj način se želi animirati i upoznati mladi korpus Vrhbbosanske nadbiskupije s izazovima na terenu te ih gradualno pripremati za pastoralni rad.


Nakon prijepodnevnih predavanja upriličena je diskusija na kojoj se raspravljalo o aktualnim izazovima s kojima se susreću zaručnici, a također se raspravljalo i o budućim seminarima koji bi obrađivali temu odgovornog roditeljstva. Po završetku poslijepodnevnih predavanja provedena je i anonimna anketa. Ovo je sastavni dio analitičkog rada stručnog tima, koji po završetku tečaja vrednuje evaluacijske listiće, i na temelju dobivenih prijedloga i sugestija koncipira nove i aktualne edukacijsko-formacijeke seminare.  

Tečaj priprave za brak u Šamačkom dekanatu

Šesti tečaj priprave za sakramentalni brak, u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, održan je u subotu 30. ožujka 2019. godine na području Šamačkog dekanata – u franjevačkom samostanu i župi Uznesenja BDM u Tolisi. Na susretu je nazočilo oko 60 zaručnika/ca iz različitih župa šamačkog dekanata.

Na samom početku nazočne je pozdravio pročelnik ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije vlč. dr. sc. Dubravko Turalija koji je predstavio plan i program tečaja, te najavio prvu predavačicu prof. Anu Katavić, koja je iz psihološko-pedagoške perspektive govorila o temi Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera. Nakon psihološko-pedagoškog vida zaručnici su imali mogućnost pogledati na brak iz teološko-biblijske perspektive s koje je vlč. dr. sc. Dubravko Turalija govorio na temu Osnovne odrednice kršćanskog braka. Potom je uslijedio rad u skupinama u kojima je bilo vrlo aktivno. Polaznici tečaja su podijeljeni u sedam grupa, u kojima su izmjenjivali mišljenja o izazovima braka i bračnog života. Nakon rada u skupinama uslijedila je stanka za ručak.

U popodnevnim satima nastavljen je rad u kojemu je dr. med. Ana Pecirep govorila s medicinskog stajališta o temi Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelji. Pri kraju susreta zaručnici su upoznati o braku s pravno-moralnog vida s kojeg je dr. sc. fra Šimo Ivelj govorio na temu Božji plan o braku i obitelji.

Na koncu susreta nazočnima je uputio završnu riječ gvardijan fra Mario Jurić zahvalivši za nazočnost i doprinos životu zaručnika Šamačkog dekanata. Uslijedila je podjela certifikata i mogućnost za osobni razgovor.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će upriličen u Ramskom dekanat, u subotu, 6. travnja u župi sv. Franje Asiškog u Rumbocima, s početkom u 9.30 sati.

 

(dr. Ana Pecirep)

 

Tečaj priprave za brak u Travničkom dekanatu

Peti ovogodišnji tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je 23. ožujka 2019. godine u Travničkom dekanatu. Tečaj je realiziran u suradnji s travničkim dekanom vlč. Markom Mikićem, a održan je u Nadbiskupskom sjemeništu “Petar Barbarić” u Travniku, gdje su nazočili 41 zaručnik/ica iz različitih župa. Na početku programa nazočnima se obratio dekan vlč. Mikić uputivši prigodnu poruku te je zajedničkom molitvom blagoslovio radni dan.

I ovoga puta redavači su bili vlč. dr. sc. Dubravko Turalijadr. sc. Sanda D. Smoljodr. med. Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj, a obrađene su teme: Osnovne odrednice kršćanskog braka (teološko-biblijski vid), Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera (psihološko-pedagoški vid), Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelj (medicinski vid) i Božji plan o braku i obitelji (pravno-moralni vid).

Tečaj priprave za brak, po prvi put, posjetio je i svojim prigodnim obraćanjem obogatio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

U završnom izlaganju kardinal Puljić je iz svog osebujnog pastoralnog iskustva uputio zaručnicima riječi poticaja i ohrabrenja kako u pripravi za brak tako i u budućem bračnom zajedništvu. U kratkom, ali sažetom obraćanju zaručnicima kardinal Puljić istaknuo je nekoliko ključnih elemenata kršćanskog braka, osvrnuo se i na temu odgovornog roditeljstva te važnosti i nužnosti duhovnog hoda koji započinje zajedničkom i osobnom molitvom za partnera. Pored obraćanja sudionicima, kardinal Puljić se obratio i predavačima, zahvalio im na njihovu trudu i pastoralnom djelovanju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, dijeleći radost zbog razvoja programa tečaja priprave za brak.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će upriličen u Šamačkom dekanat, u subotu, 30. ožujka u župi Uznesenja BDM u Tolisi s početkom u 9.30 sati.

Tečaj priprave za brak u Kreševskom dekanatu

Četvrti ovogodišnji tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je 17. ožujka u Kreševskom dekanatu. Tečaj je realiziran u suradnji s kreševskim dekanom fra Stipanom Radićem, a održan je u Duhovnom centru „Kući Navještenja“ u Gromiljaku.

Na tečaju je sudjelovalo 26 parova, odnosno 52  zaručnika/ice iz različitih župa Kreševskog dekanata.

Predavači su bili vlč. dr. sc. Dubravko Turalijadr. sc. Sanda D. Smoljodr. med. Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj, a obrađene su teme: Osnovne odrednice kršćanskog braka (teološko-biblijski vid), Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera (psihološko-pedagoški vid), Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelj (medicinski vid) i Božji plan o braku i obitelji (pravno-moralni vid).

Nakon predavanja sudionicu su sudjelovali u diskusiju u okviru koje se razgovaralo o aktualnim izazovim s kojima se zaručnici susreću. Maldi pripravnici za brak pokazali su interes za daljnji rast i rad na sebi i budućem bračnom odnosu. Poseban interes je bio u vezi seminara na temu odgovornog roditeljstva koju stručni tim, u tijeku pastoralne godine, planira realizirati.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će upriličen u subotu, 23. ožujka u Nadbiskupskom sjemeništu “Petar Barbarić” u Travniku, s početkom u 9.30 sati.

Tečaj u Sarajevskom dekanatu

Treći ovogodišnji dvodnevni tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je u četvrtak 07. i petak 08. ožujka 2019. godine u Sarajevskom dekanatu.

Tečaj je realiziran u suradnji sa sarajevskim dekanom vlč. Matom Majićem. Domačin susreta bio je vlč. Marinko Filipović, župnik župe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Na tečaju je sudjelovalo 6 osoba.

Predavači su bili vlčdrscDubravko TuralijadrscSanda D. Smoljodr. med. Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj.

U sklopu tečaja obrađene su četiri glavne teme: Osnovne odrednice kršćanskog braka (teološko-biblijski vid), Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera (psihološko-pedagoški vid), Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelj (medicinski vid) i Božji plan o braku i obitelji (pravno-moralni vid).

Tečaj priprave za sakramentalni brak u Travničkom dekanatu


Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije organiziraju već nekoliko godina tečajeve priprave za sakramentalni brak čime zaručene parove pripremaju i uvode u sakrament ženidbe. Tom prigodom, 21 par imao je priliku slušati četiri različita predavanja o sakramentu braka, promatrajući ga s teološko-biblijskog gledišta, psihološko-pedagoškog, medicinskog te pravno-moralnog.


Prvo predavanje na temu Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnog partnera održala je dr. sc. Sanda D. Smoljo i time zaručnicima govorila o braku s psihološko-pedagoškog stajališta. Nakon odslušana sva četiri predavanja, zaručnice i zaručnici dobili su potvrde o sudjelovanju na tečaju priprave za sakramentalni brak. Sljedeći tečaj održat će se u Sarajevskom dekanatu 7. i 8. ožujka u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu.Posljednje predavanje na temu Božji plan o braku i obitelji bilo je o pravno-moralnom vidu i njega je održao dr. sc. fra Šimo Ivelj.
Nakon dva saslušana predavanja upriličena je radionica pri čemu su zaručnici, podijeljeni u četiri skupine, zajedno pronalazili odgovore na pitanja o važnosti komunikacije između bračnih partnera.Treće predavanje održala je dr. med. Ana Pecirep koja je govorila na temu Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelji.
Uslijedilo je predavanje dr. sc. vlč. Dubravka Turalije koji je mladima govorio o teološkom utemeljenju braka prezentirajući temu Osnovne odrednice kršćanskog braka.

KT

Preuzeto s nedjelja.ba

Jelah: Tečaj priprave za brak u Usorskom dekanatu

Prvi ovogodišnji cjelodnevni tečaj priprave za sakramentalni brak u organizaciji Ureda za brak i obitelji i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije održan je 23. veljače u Usorskom dekanatu.

Tečaj je realiziran u suradnji s dekanom preč. Borisom Salapićem, a domaćin ovog susreta bio je vlč. Ilija Marinović, župnik župe Sv. Ivana Krtstitelja u Jelahu. Na tečaju je sudjelovalo 20 zaručnika/ica iz različitih župe.

Predavači su bili vlč. dr. sc. Dubravko Turalijadr. sc. Sanda D. Smoljodr. med. Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj, a obrađene su teme: Osnovne odrednice kršćanskog braka (teološko-biblijski vid), Psihologija bračnog para. Motivi izbora bračnoga partnera (psihološko-pedagoški vid), Seksualnost kao Božji dar. Prirodno planiranje obitelj (medicinski vid) i Božji plan o braku i obitelji (pravno-moralni vid).

U prijepodnevnom dijelu programu, nakon prva dva predavanja uslijedila je radionica Kako razgovaramo u našem partnerskom odnosu. Podijeljeni u pet skupina zaručnici su obrađivali pojedina pitanja koja se tiču komunikacije u braku. Nakon zajedničkog rada, po jedan predstavnik iz svake skupine prezentirao je rezultate do kojih su došli u timskom radu. U drugom dijelu programa održana su preostala dva predavanja, nakon kojih su zaručnici imali prigodu postaviti pitanja predavačima.

Ove godine, pored Usorskog, tečaj priprave za brak bit će održan u još osam dekanata: Sarajevskom, Travničkom, Kreševskom, Šamačkom, Ramskom, Žepačkom, Bugojanskom i Tuzlanskom. U ovoj pastoralnoj godini broj dekanata u kojima se organizira tečaj priprave za  brak se povećo, pa će po prvi put u organizaciji Ureda i Centra, biti upriličeni zaručnički tečajevi u Žepačkom i Tuzlanskom.

Sljedeći tečaj priprave za sakramentalni brak bit će upriličen 2. ožujka u Travničkom dekanatu u župi Sv. Juraja mučenika u Vitezu. Više informacija o aktivnostima možete pratiti na mrežnoj stranici: www.obitelj-vn.org.