Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

SEMINAR ZA FRANJEVAČKE KANDIDATE NA TEMU: „RAST PREMA INTEGRIRANOJ OSOBNOSTI“

SEMINAR ZA FRANJEVAČKE KANDIDATE NA TEMU: „RAST PREMA INTEGRIRANOJ OSOBNOSTI“

U ponedjeljak, 21. 08. 2017. godine, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, održan je cjelodnevni seminar za devetnaest kandidata franjevačkih provincija više ogranaka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Seminar je održan u okviru jednomjesečne duhovne pripreme za polaganje svečanih (doživotnih) redovničkih zavjeta.

Predavanja na temu: „Rast prema integriranoj osobnosti“, održala je dr. Sanda D. Smoljo, koja je u okviru kršćanske antropologije govorila o psihološko-pedagoškom rastu i sazrijevanju u afektivnoj zrelosti osoba koje se pripremaju za duhovni poziv. Poseban naglasak stavljen je na afektivnu zrelost, jer je ona središnji stup oko kojeg se razvijaju sve ostale dimenzije zrelosti (kognitivna, emotivna, duhovna, moralna, socijalna). Cilj predavanja bio je trostruk: uočiti izazove u redovničko-svećeničkoj formaciji, identificirati poteškoće koje opstruiraju rast, te pronaći prikladne načine kako nadvladati iste.

Na kraju predavanja u evaluaciji seminara kandidati su istakli da su im obrađene teme bile od koristi za daljnji rast u naravnim i nadnaravnim vrijednostima.

About the Author

savjetovaliste-vn.org author

Comments Are Closed!!!