Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

STRUČNI SEMINAR ZA SESTRE PRESVETOG SRCA ISUSOVA NA TEMU: „ŽIVJETI INTEGRIRANU OSOBNOST U ZAJEDNICI“

STRUČNI SEMINAR ZA SESTRE PRESVETOG SRCA ISUSOVA NA TEMU: „ŽIVJETI INTEGRIRANU OSOBNOST U ZAJEDNICI“

Trajna formacija jedna je od zadaća svakog čovjeka na poseban način nas Bogu posvećenih. Trajno rasti i sazrijevati  u svom pozivu biti Božji u služenju drugome. U svrhu trajne formacije i cijeloživotnog rada na sebi organizirana su dva seminara na temu „Živjeti integriranu osobnost u zajednici“.

U subotu, 04. i 11. ožujka 2017. godine u Kući Matici na Drenovi dr. sc. Sanda D. Smoljo održala nam je seminar koji je za cilj imao posvjestiti nam neke dinamizme koji se događaju u nama na razini psihe, a koji utječu na naš duhovni život i život u zajednici. Dr. Smoljo je cijelo svoje izlaganje imala popraćeno prezentacijom što je pomoglo lakšem razumijevanju tako zahtjevne teme. Na samom početku rekla je kako je rad na sebi cjeloživotan i da nema perioda u našem životu u kome ne trebamo raditi na sebi, i ma koliko stari bili uvijek postoji još nešto za integrirati. Cilj formacije je mijenjati se ali uvijek kroz dva stupa,  ljubeći i praštajući na način na koji je to Isus činio.

Naš životni izbor nije dovršen niti statiča on je u stalnom dinamizmu, stoga mu je osim Božje pomoći i milosti potreban pokretač koji je u nama, a to je afektivna zrelost. Afektivna zrelost je motor psihičkog razvoja i ponašanja osobe, ona pomaže u orijentiranju vlastitog bića prema ostvarenju izabranog cilja.

Način na koji reagiramo u odnosima su pokazatelji afektivne zrelosti ili nezrelosti. Afektivno zrela osoba na svoj život gleda sa zahvalnošću a ne sa negodovanjem i gorčinom. Afektivno zrela osoba se ne boji svojih emocija, ona ih prepoznaje i kontrolira, to čini tako da ih stavlja na „procjenu“ razumu. Takva osoba je u miru sa sobom, sa drugima i sa Bogom.

Voditeljica seminara nam je ukazala na stanja i osjećaje koji nam trebaju biti znak da trebamo mijenjati  ponašanje: zatvaranje, bijeg od neke situacije, navezanosti, potreba da me se pohvali, a ako se ne dogodi pojavi se osjećaj tuge, agresija i stalna napetost… Sva nabrojana stanja ukoliko su učestala znak su afektivne ne zrelosti. Iako ne postoji recept za rješenje svih problema odnosno stanja,  postoje načini kako reagirati na njih i tako si pomoći.

Prvi korak je suočiti se sam sa sobom, prepoznati svoje emocije, ponekad „razgovarati sam sa sobom“, „ovo osjećam, ali ovo sam izabrala“, zatim ne bježati od problema i osjećaja koji oni izazivaju već se što prije s njima suočiti i pokušati ih kanalizirati, usmjeriti u pravom smjeru u skladu s izabranim vrijednostima. Uvijek i uvijek kretati od sebe, ne tražiti problem u drugome, najprije raščistiti sa sobom, a onda pokušati u duhu ljubavi i praštanja rješavati napetosti unutar zajednice. Nikada ne zaboraviti, jedino što mogu promijeniti je sebe, ja se želim promijeniti i živjeti po Božju.

Ono što mi se je posebno sviđalo na seminaru i na čemu želim posebno zahvaliti voditeljici je to da je iako je seminar imao psihološku temu, ona je kroz cijelo izlaganje upućivala na primjer Isusa koji je na savršen način pokazao kako se osjećaji iskazuju na pravi način.  Prava slika  zajedništva je slika Presvetog Trojstva koja ne poznaje ni jedan uvjet i ne traži zaslugu u međusobnom jedinstvu i uzajamne ljubavi.  Moramo još nešto znati i često činiti a to je, svoj „DA“ Bogu više puta u životu ponoviti, to je siguran put zajedničkog hoda s Gospodinom.

Čovjek treba stalno biti u stanju traganja i pronalaženja načina u odnosu sa samim sobom, s Bogom i sa drugima. U tom traganju vjerujem da ga prati Bog, kako to lijepo opisuju  stihovi sv. Bernardina iz Clairvauxa:

 

„Isuse, nado pokornika,

Kako si blag onima koji ištu,

Kako si dobar onima koji traže,

Kakav li tek moraš biti onima koji nalaze?“

 

s. Kristina Tunić

Prvi seminar: 04. 03. 2017.


Drugi seminar: 11. 03. 2017.

About the Author

savjetovaliste-vn.org author

Comments Are Closed!!!